360 VR THỰC TẾ ẢO

Công nghệ 360 VR Thực Tế Ảo, 3D scanning, Thực tế ảo 3D 360 View đang phát triển mạnh trong vòng vài năm gần đây và đang trở thành một xu hướng công nghệ truyền thông mới nhờ vào khả năng ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực (du lịch, bất động sản, thương mại, giải trí, v.v…) chính vì sự phát triển không ngừng và nhu cầu ngày càng tăng cao. OneTouchMedia đã cung cấp các dịch vụ scan không gian 3D nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

{"id":1,"title":"Khu 1","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/314a.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/image-360.jpg","width":4000},"position":{"yaw":0.15067265945402752,"pitch":-0.07942238381034095,"fov":1.427448757889531},"hotspots":[{"id":1,"type":"text","title":"M\u1eb7t tr\u1eddi","position":{"yaw":0.06341950176549993,"pitch":-0.16551009131576322},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"text","title":"Vi\u00ean \u0111\u00e1","position":{"yaw":0.06341950176549993,"pitch":-0.16551009131576322},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"M\u1eb7t tr\u1eddi","position":{"yaw":0.06341950176549993,"pitch":-0.16551009131576322},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/314a.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/imgp1-copyright.jpg","title":"Vi\u00ean \u0111\u00e1","position":{"yaw":0.06271374103475935,"pitch":-0.16585790382714904},"popup":{"titleColor":"#dd3333","titleBgColor":"#ffffff"}}]}
{"primaryColor":"#dd3333","secondaryColor":"#000000","autostart":0,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"1-2","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

Leave a comment